Zahradní architektura - Bc. Mastný Roman

zahrady, architektura


Dodávka dřevin Tisk Email

Našim klientům jsme schopni dodat veškerý dostupný sortiment dřevin, výběr rostlin provádíme s ohledem na nadmořskou výšku zahrady, se zřetelem k nárokům rostlin na stanoviště a jejich specifickým pěstitelským požadavkům. Klienti mají k dispozici v atelieru obrazové katalogy dřevin i veškerou odbornou literaturu a časopisy. Při výběru dřevin je pro zákazníka důležité, aby viděl konkrétní rostliny v dospělém věku. K ukázce požadovaných rostlin ve stáří 30 a více let výborně poslouží například návštěva Dendrologické zahrady v Průhonicích, která se nachází na opačné straně D1, než Průhonický park. Hlavním posláním této zahrady je prezentace domácích i cizokrajných dřevin s ohledem na jejich uplatnění v sadovnícké kompozici. Zahrada má rozlohu 72ha  a je zde vysazeno kolem 5000 druhů, patří mezi mladší botanické zahrady. Velmi zajímavá je expozice živých plotů, která názorně ukazuje použití jednotlivých dřevin pro ploty ve výškách do 1 -3 m i ploty vyšší.
Sadovnická dendrologie je nauka o dřevinách hodnocených z hlediska sadovnického využití v parcích , zahradách i krajině. Všímá si především estetických znaků, možností pěstování, biologických znaků a rozsahu použití. Dřeviny používané požívané v sadovnictví označujeme jako okrasné dřeviny. Dřeviny dělíme v sadovnické kompozici dle jejich poslání a prostorového i časového uspořádní na kosterní dřeviny, doplňové dřeviny, výplňové dřeviny , dále podrostové a pokryvné  dřeviny. Pro naše podmínky jsou charakteristické listnaté ley mírného pásma a jehličnaté lesy. V klimaticky výhodných podmínkách je u nás možné pěstovat i zástupce subtropických oblastí. Většina u nás pěstovaných okrasných rostlin je cizího původu a označujeme za introdukované. Je nutné zdůraznit, že hlavní zastoupení mají mít domací a zdomácnělé druhy listnáčů, ráz krajiny nesmějí narušovat hlavně dřeviny exotického vzhledu, atypické kultivary a použití dřevin bez vztahu k okolnímu rostlinnému společenstvu.
zmenseny-buk-dsc00665jpg.jpg

 

 
Uživatelské jméno
Heslo
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací