Zahradní architektura - Bc. Mastný Roman

zahrady, architektura


Návrhy zahrad Tisk Email

Soukromé zahrady rodinných domů významným způsobem ovlivňují životní prostředí, odborně založená zahrada je vizitkou majitele a roste k jeho spokojenosti po celou dobu životnosti zahrady.

Hlavní funkcí zahrady v dnešní době, je především její odpočinková a relaxační funkce, samozřejmostí je, že rozšiřuje vaše obydlí a umožní pasivní i aktivní odpočinek všem členům domácnosti.

Návrh zahrady vnímáme jako tvorbu vašeho životního prostoru, bereme ohled na přírodní podmínky, kde důležitou roli hrají  prostorové, provozní i funkční vztahy, ale i celkové estetické pojetí prostoru.  Architektura je vlastností nejen staveb, ale i prostoru a zeleně, a proto veškeré navrhované úpravy zahrady vycházejí z návaznosti na okolí a na stavební či inženýrské objekty. Návrh zahrnuje všechny stupně projektové dokumentace , studii, projekt,  prováděcí projekt, situaci. Navrhovaným zahradám se věnujeme od prvních studií až po realizaci a následnou údržbu.

Při první návštěvě vaší budoucí okrasné zahrady proběhne zaměření pozemku, zákazník je již předem upozorněn, jaké materiály si má na tuto schůzku  pro nás připravit, jedná se zejména o snímek z katastru nemovitostí, nebo projektovou dokumentaci ke stavbě, informace o stavbě, inženýrských sítích, místních omezeních, plánovaných dalších stavbách atd.

Dále bych vás rád seznámil s obvyklým postupem při vypracování návrhu zahrady a našimi finančními požadavky za tuto činnost. Prvním krokem, který provádíme samozřejmě zdarma je  seznámení se ze zakázkou a s novým klientem, na schůzce jsou projednána přání zákazníka a členů jeho domácnosti a následuje seznámení se stávajícím stavem řešeného pozemku , proběhne prohlídka a fotografování pozemku, zjišťuje se orientace pozemku ke světovým stranám, prozkoumávají  širších vztahy a vazby na okolí a zajímame se také o vodu na vašem pozemku (studna, nádrže na dešťovou vodu, potok, zamokření, vlhká místa atd.), také zkoumáme znehodnocení pozemku stavební činností a jedním z posledních dotazů je budoucí přítomnost domácích mazlíčků na zahradě.

Dalším krokem je závazná objednávka pro návrh zahrady a zaplacení zálohy dle dohody.Poté již následují konzultace a projednávání dalších materiálů, obvykle v našem atelieru.Součástí konzultací je volba stylu zahrady, dle přání a možností ,volba typů, druhů a barvy požadovaných materiálů (dětské hřiště, zídky, zpevněná plocha, okraje záhonů, oblázky, apod.) .Současně probíhá výběr rostlin, volba osvětlení zahrady, volba závlahového systému, umístění venkovních nádob a soch a dalších prvků jako je kompost, zahradní domek, pergola, ohniště apod.

Následně jsme schopni začít připravovat studii zahrady neboli rozvržení budoucí zahrady. Studie reší již návrh zpevněných ploch, návrh terénní modelace, případný návrh řešení odvodnění pozemku, dále pozici zahradních staveb (posezení, grilu, bazénu apod.), umístění vodních staveb (jezírka, potůčku, pítka pro ptactvo,pramene apod.), současně se zákazníkem konzultujeme výběr rostlin, navržení umístění okrasných ploch, stromů  a dalších prvků i návrh užitkové zahrady.

Po schválení studie zahrady následuje vlastní vypracování projektové dokumentace.Obsahem projektové dokumentace je průvodní neboli technická zpráva, konečný návrh celkového řešení zahrady včetně detailů (situační zobrazení), další nedílnou součástí je výsadbový plán a samozřejmostí je návrh následné údržby a vypracování rozpočtu  realizace zahrady.

Projekt je vytvářen na základě několika konzultací s klientem. Orientační cena  za zpracování projektu se může  pohybovat kolem 10% z celkové ceny zakázky. Požadujeme zálohu na projektovou dokumentaci při objednávce návrhu zahrady. Doplatek zbylé částky je po předání projektové dokumentace. Cenu projektu může zvýšit případné geodetické zaměření pozemku, množství konzultací , cena dalších konzultací je  500 Kč za započatou hodinu bez DPH  bez dopravy a cenu může navýšit i vyšší počet navrhovaných variant (studií), množství změn provedených zákazníkem po dokončení projektu, tzv. předělávání a doplňování  projektu. Studii a projektovou dokumentaci menších zahrad jsme schopni připravit již za částku kolem 7000 Kč bez DPH. Dle přání zákazníka přichystáme i 3D vizualizaci zahrady na počítači, kdy má zákazník možnost prohlédnout si zahradu z jákékoliv výšky a libovolného úhlu, kdykoliv během vegetačního období i po opadu listů nebo i v budoucnu,kdy je již zahrada plně funkční.

Bc.Mastný Romanext

 

 
Uživatelské jméno
Heslo
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací