Zahradní architektura - Bc. Mastný Roman

zahrady, architektura


Technická zpráva Tisk Email

Technická zpráva (průvodní zpráva) je nedílnou součástí  studie zahrady.

Obsahem technické zprávy jsou identifikační údaje, dále úvod, zadání, věcné a časové vazby, charakteristika řešeného pozemku, prostorové a funkční řešení zahrady, technologie realizace a údržby úprav a konečně použitý rostlinný materiál.

Úvodní část zprávy popisuje řešený pozemek a jeho okolí , minulost , dopravní přístupnost, popisuje okolní stavby a prvky a udává výchozí podklady pro zpracování.

Zadání shrnuje požadavky investora. Řešení má  zpravidla poskytovat rekreační i užitkové zázemí rodinnému domu. Má zde být umožněna pasivní i aktivní rekreace dospělých obyvatel i dětí. Dále řeší umístění následujících staveb  a zařízení doplňujících rodinné sídlo,  jako kompostery, domek na zahradní nářadí, dětské hřiště, okrasné jezírko, dřevěné terasy, sušák na prádlo, zákoutí s lavičkou apod.  Předložená studie řeší prostorové rozmístění požadovaných doplňujících staveb a zařízení,  jejich provedení,  popřípadě upravení a rozmístění v sadovnické úpravě.  Detailní provedení uvedených staveb a zařízení,  zpravidla není přednětem studie.

Věcné a časové vazby řeší součinost se stavební činností, možnosti terénních úprav pozemku a možnosti samotné realizace zahradnických úprav.

Charakteristika řešeného pozemku řeší situaci pozemku ke světovým stranám, jeho tvar a sousední pozemky a objekty. Dále řeší typ půdy a  současný stav pozemku .

Prostorové a funkční řešení zahrady  je již řešeno v návrhu zahrady, který je vypracován na základě výše uvedených požadavků.

Technologie realizace a údržby úprav řeší realizaci specializovanou zahradnickou firmou, nebo i svépomocí. Zpravidla navrhuje celkovou půdní mechanickou úpravu terénu, po vzejití plevelů použití herbicicdního postřiku, následné rotavátorování, provedení výsadeb a mulčování výsadeb. Celkovou údržbu zahrady by měla být schopna provádět sama rodina majitele.

 
Uživatelské jméno
Heslo
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací