Zahradní architektura - Bc. Mastný Roman

zahrady, architektura


Realizace trávníků Tisk Email

Trávník tvoří zpravidla hlavní část sadovnických úprav. Díky tomu, že se na relativně malé ploše nachází velké množství jednotlivých rostlin, má celá zatravněná plocha úžasně vysokou schopnost odpařovat vodu a tím zvyšovat vlhkost a současně snižovat teplotu, produkovat kyslík i zadržovat prachové částice a tím pozitivně ovlivňovat mikroklima v zahradě i okolí. Další významnou funkcí trávníku je jeho protierozní funkce, proto zejména u svažitých pozemků je rychlé založení trávníku velmi důležité, protože i mírný déšt dokáže velmi rychle poničit již pracně provedené terénní úpravy.
Při výběru způsobu založení travních ploch máme v podstatě dvě možnosti a to založit trávník výsevem nebo položit travní drn. Na stanoviších, které jsou trvale zastíněné, nebo hůře přístupné (svah, střešní zahrada, vyvýšené záhony) zakládáme porosty, které trávník připomínají, ale távníkem nejsou. V zastíněných zahradách nahrazujeme trávník porostem z břečťanu (Hedera helix) nebo pachysandy (Pachysandra torminalis). Ve svažitých zahradách nebo hůře přístupných vysazujeme pokryvné jalovce (Juniperus horizontalis), plazivé skalníky (Cotoneaster salicifolius), mateřídoušky, zběhovce apod.
Trávník založený výsevem je zhlediska ceny nejlevnější. Při zakládání travníku výsem je nejdůležitější připrava terénu a zpracování půdy. Vzhledem k tomu, že v místě našich realizací je zemina zpravidla jílovitá a špatně propustná pro vodu, vylepšujeme jí dodáním travního substrátu nebo pískem, protože pro kvalitní trávník je rozhodující, aby pěstební substrát byl vzdušný, propustný pro vodu, jeho reakce byla neutrální až mírně kyselá. První činností, kterou provádíme je kultivace pozemku pomocí kultivátoru, který pokypří půdu, obnaží kameny a jiné velké částice které do kořenového profilu trávníku nepatří a v budoucnu by na trávníku mohly být vidět pokud nebudou odstraněny. Dále provádíme jemnou modelaci povrchu a celý povrch težkým válcem utužíme. Na takto utužený povrch provádíme výsev travního semene. Typ používáme  dle následného využití trávníku.Travní osivo je třeba zapravit zpravidla 1 cm do substrátu a následně povrch znovu oválcujeme, což je důležité pro vytvoření tzv. seťového lůžka,které způsobí to, že voda,  která vzlíná se zastavujeme u klíčícího semene a méně se odpařuje. V tomto období je důležitá intenzivní závlaha i třikrát denně zejména v letním období. Po dobu minimálně 14 ti dnů. V teplých dnech trávník začíná klíčit již za 6-7 dní, po 14 ti dnech je již vyklíčena většina druhů. Při výšce trávníku cca 10cm provádíme první seč trávníku, což je obvykle za 5 až 6 týdnů po vysetí. Po druhé seči je trávník schopný již mírné zátěže.
U travních koberců, které jsou přibližně 3 krát dražší  je hlavní výhodou, že trávník je možné plně zatěžovat již po cca 7 dnech kdy trávník již prokořenil do substrátu a je obtížné ho nadzvednout. Tloušťka drnu je zpravidla 3 cm a je s ní potřeba počítat, již při přípravě povrchu substrátu.
03-10-10-07-08-52-p7132175jpg.JPG

 
Uživatelské jméno
Heslo
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací