Zahradní architektura - Bc. Mastný Roman

zahrady, architektura


Výsev trávníku Tisk Email

Kvalitu trávníku na zahradách ovlivňuje mnoho faktorů, mezi nejdůležitější patří půdní a klimatické podmínky, kvalita ošetřování trávníku (způsob sečení, vertikutace, sběr pokosené trávy, použití hnojiv, zálivka apod.) a zejména způsob využívání trávníku.  Základní vlastnosti jsou však dány jeho botanickým složením, neboli zastoupením jednostlivých travních druhů a odrůd v travní směsi použité k založení trávníku výsevem.

Podle úrovně ošetřování dělíme trávníky na intenzivně a extenzivně pěstované. Podle lokality, ve které chceme trávník dělíme trávníky na suché, střední a vlhčí lokality. Dle účelu použití trávníku dělíme trávníky do kategorií, které jsou zákazníkům nejznámější a to na okrasné, hřišťové, krajinářské, střešní a golfové.

Před založením trávníku klademe zákazníkům následující otázky. Jak bude trávník využívat a zatěžovat? Kolik námahy je ochoten věnovat k jeho ošetřování? Jaké bude používat sekačky a další stroje? Čím a jak často je ochoten hnojit?  Na základě jeho odpovědí připravíme vhodnou směs pro založení trávníku. Vlastní složení směsi je vysoce profesní záležitostí,  při níž musíme respektovat podmínky daného stanoviště, znát odlišnosti jednotlivých druhů a odrůd, znát reakce na hnojení dusíkem a poček kosení během vegetace. Podstatné je i používání jednotlivých druhů osiv z hlediska pylových alergií. Důležité je správné stanovení výsevku směsi, běžně se používá 2,5 kg osiva na 100m2, nižší je u střešních zahrad, květnatých luk  a krajinářských úprav. Větší je naopak u sportovních trávníků pro regeneraci, některých typů golfových trávníků a pro výsev na sušších stanovištích. U nejběžnějších směsí pro okrasné trávníky požadujeme, aby byly husté, jemné, vyrovnané, zelené po většinu vegetace a důležité je, aby tvořily méně hmoty, ale současně by měly rychle regenerovat. Druhové složení mají zastoupení kostřava červená trsnatá i výběžkatá, kostřava ovčí, lipnice luční a psineček tenký.  Na trávníky na zahradách, kterou jsou velmi zatěžovány a sešlapávány používáme hřišťové směsi, které je nutné intenzivně hnojit, kosit, provzdušňovat i zalévat. Druhové složení je zde odlišné a převažuje zde jílek vytrvalý, méně je zastoupena lipnice luční a kostřava trsnatá výběžkatá. Přechodem mezi předcházejícími je směs pro rekreační trávníky, které splňují estetickou funkci i sportovní zároveň. Ošetřování je obdobné jako u sportovních směsí, jsou ovšem druhově i odrůdově pestřejší. Jednotlivé druhy se prosazují postupně podle podmínek daného stanoviště a postupně v trávníku převládají, běžné je zastoupení lipnice luční, jílku vytrvalého, kostřavy červené, částečně i ovčí. Na suchých stanovištích se uplatňuje kostřava rákosovitá, ve stínu metlice trsnatá. Použití dalších směsí je pro běžné zahradnické úpravy spíše okrajové.

Velmi důležitý je správný postup pro založení trávníku výsevem, který spočívá především ve správné přípravě základní vrstvy a vegetační vrstvy, dále optimální době výsevu, odpovídajícím výsevku, technice výsevu a následném ošetření távníku po vzejití. Neopomenutelné je předchozí herbicidní ošetření plochy, základní hnojení i rotavátorování a urovnání povrchu. Nejistější je založení trávníku v jarním období, v letním období je nutná intenzivní zálivka. Na podzim vyséváme trávníky obvykle do konce září. Hloubka výsevu je obvykle 5-15 mm, oseté plochy je nezbytné po výsevu a zapravení osiva uválcovat.

Ukázka naší realizace setého trávníku:

p6201175jpg.JPG

 

 
Uživatelské jméno
Heslo
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací