Zahradní architektura - Bc. Mastný Roman

zahrady, architektura


Montáž Tisk Email

Pro vlastní realizaci závlahových systémů je třeba zajistit odpovídající stavební připravenost a připravit  prostupy pro potrubí a kabelové vedení jak  z objektu (např. garáže, kde bývá zpravidla umístěna řídící jednotka a zároveň musí být v tomto prostoru i zásuvka pro připojení k elektrickému zdroji ) do prostoru určeného k realizacizávlahy a prostoru kde budou umístěny ventilové šachty osazené ventily, případně prostupy pod zpevněnými plochami. U nově zakládaných zahrad musí být známa definitivní podoba zavlažované plochy, což znamená,že návrh zahrady je možný vypracovat na stávající zahradu nebo na navrženou a definitivní podobu zahrady . Proto je při řešení zahrad  nutná úzká spolupráce s projektantem zahradních a sadových úprav.Pokud je systém instalován do již založené zahrady  respektujeme vždy stávající stav výsadby a veškeré výkopové a realizační práce provádíme s ohledem na požité rostliny a stav zahrady.

Připojení závlahového systému na vodovodní řad je možné realizovat ve vodoměrné šachtě, ve sklepě objektu nebo i kohoutku umístěném na objektu.,v případě že je tento zdroj uvnitř domu pak  zajiťujeme i  prostup z objektu. Potrubní vedení závlahového systému je uloženo do úzkých drážek 20 - 30 cm pod zemí. Při instalaci do udržovaného trávníku nejprve sloupáváme  travní drn, který je po skončení prací vrácen na své místo. Postřikovače jsou umístěny tak, aby jejich horní hrana přesně lícovala s okolním terénem a nedocházelo k následnému poškození trysek při sečení trávníku nebo zanášení pískem případně  zeminou při utopení trysek pod povrch.

Délka naší realizace závlahových systémů se u běžných zahrad pohybuje obvykle okolo 5-ti až 10-ti dnů, u větších ploch  a při instalaci rozsáhlejších systémů může být samozřejmě i výrazně  delší, závlahy malých zahrad jsme schopni zpravidla realizovat během jednoho dne.

03-06-10-07-33-40-p7242232jpg.JPG 03-06-10-07-36-24-p5250602jpg.JPG

 
Uživatelské jméno
Heslo
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací